Akumulačné nádrže

Akumulačné nádrže slúžia k akumulácii nadbytočného tepla od jeho zdroja.

Aku nádrže kombinované ( nádrž v nádrži ) bez výmenníka alebo s výmenníkom.

Aku nádrže bez výmenníka.

Aku nádrže s jedným výmenníkom.

Aku nádrže s dvomi výmenníkmi.

Aku nádrže kombinované s vnútorným zásobníkom.

 Zoradiť