Možnosti zapojenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

 

Autonómne (Ostrovné) systémy - používajú sa najmä tam, kde nie je prístup k elektrickej sieti, chaty, elektrické zariadenia popri cestách a pod. Tento systém potrebuje batérie, kde sa vyrobená energia skladuje.

 

pic

 

Pripojené na sieť – v súčasnosti u nás najpoužívanejšie zapojenie, ktoré nepotrebuje akumulátor. Pri týchto elektrárňach je potrebná zmluva s príslušnou distribučnou spoločnosťou (ZSE, SSE, VSE), ktorá umožňuje dodávanie prúdu do siete vo zvýhodnenej tarife. 

Výroba prúdu čiste pre vlastnú spotrebu nemá na Slovensku finančne zmysel, pretože u nás neplatí "zelený bonus" tak, ako ho majú v Českej Republike. Aj keď sa určité množstvo spotrebuje "doma", je výhodnejšie ho predať a vzápätí kúpiť od distribučnej spoločnosti.

pic