V Číne bude najväčšia solárna elektráreň na svete

Americká spoločnosť "Prvá solárna" včera oznámila, že v Číne postaví najväčšiu slnečnú elektráreň na svete. Pôjde o najväčší prienik americkej firmy na čínsky trh. Súčasne, elektráreň pomôže pri uspokojovaní neustále rastúceho dopytu čínskeho priemyslu po energiách a dosiahnutí cieľov vlády v Pekingu v oblasti obnoviteľných zdrojov.

V Tomášovciach začnú pravdepodobne stavať slnečnú elektráreň

Vláda v Pekingu a americká firma First Solar Inc. podpísali memorandum o porozumení, na základe ktorého sa začne so stavbou najväčšej solárnej elektrárne na svete. Bude mať inštalovaný výkon 2 GW, čo je dostatok energie pre zásobovanie 3 mil. čínskych domácností v čínskom regióne Ordos, ktorý sa nachádza v blízkosti Mongolska.

Memorandum hovorí, že americká firma postaví elektráreň zo svojich zdrojov a čínska vláda garantuje firmám minimálne výkupné ceny za jednotku elektrickej energie vyrobenej zo slnečnej energie.

Čínska solárna elektráreň, o ktorej výstavbe informovali obe strany včera (8.9.) by mala byť prvým spoločným projektom, po ktorom by mohli nasledovať ďalšie.

Oznámenie a stavbe gigantickej elektrárne prichádza v čase, kedy solárny priemysel na celom svete čelí nedostatočnému financovaniu. Napríklad na španielskom trhu sa nachádza mnoho nepredaných a nevyužitých solárnych panelov, ktoré boli pôvodne určené pre menšie elektrárne, ale projekty boli pre financovanie zastavené.

Gigantická solárna elektráreň je jedným z krokov, ktorými chce Čína dosiahnuť cieľ do roku 2010 vyrábať 10 percent energií z obnoviteľných zdrojov a do roku 2020 zvýšiť ich podiel na 15 percent.

Elektráreň v Ordos sa bude stavať v troch etapách. Do júna 2010 inštaluje Prvá solárna výkon 30 MW. Ďalšie dva stupne (inštalovanie 100 MW a 870 MW) by sa mali ukončiť do roku 2014. Zvyšný 1 GW výkonu sa nainštaluje do roku 2019.

Doteraz existujú vo svete len solárne elektrárne menších rozmerov. Čínska elektráreň bude po dokončení zaberať 30-násobne väčšiu plochu než projekty, ktoré sa dnes označujú za veľké. Jej stavba bude okrem iného i testom, či možno technológie solárnej energetiky využívať vo veľkom rozsahu.

Ak by sa obria elektráreň stavala v USA Všeobecné informácie o krajine a vzťahoch s EÚ.viac na www.EuropskaUnia.sk » náklady by sa pravdepodobne vyšplhali na 6 mld. dolárov. Prvá solárna predpokladá, že náklady na stavbu v Číne budú výrazne nižšie.

Čína v súčasnosti buduje ukážkovú zónu využívania OZE v regióne Chan-Jin. Celkový inštalovaný výkon energetického parku má byť 11.950 MW. Keď bude projekt dokončený, veterná energia by sa mala na výkone podieľať viac ako polovicou - 6.950 MW, fotovoltaická solárna 3.900 MW, koncentračná solárna 720 MW, Biomasa V oblasti energetiky a priemyselnej výroby sa pojem biomasa vzťahuje na biologický materiál, ktorý môže byť využitý na výrobu energie, palív, alebo inak priemyselne spracovaný.viac na www.EuropskaUnia.sk »310 MW a hydroenergia 70 MW.

EurActiv/Reuters

Zdroj: http://www.euractiv.sk