Výkupné ceny garantované na 15 rokov.

  Vývoj garantovaných výkupných cien pre fotovoltaiku od 1.1.2010 do 31.12.2012
     
 
     
1. Cena elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie pre zariadenie výrobcu elektriny rekonštruované alebo modernizované pred 1. januárom 2010 alebo uvedené do prevádzkypred 1. januárom 2010 alebo pre zariadenie výrobcu elektriny uvedené do prevádzky v roku 2010 sa určuje priamym určením pevnej ceny v eurách na megawatthodinu takto:
     
b) zo slnečnej energie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny  
  1. do 100 kW vrátane 430,72 eura/MWh,
  2. nad 100 kW 425,12 eura/MWh,
     
2. Cena elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie v zariadení výrobcu elektriny uvedeného do prevádzky od 1. januára 2011 do 30. júna 2011 sa určuje priamym určením pevnej ceny  v eurách na megawatthodinu takto
     
b) zo slnečnej energie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny  
  1. do 100 kW vrátane umiestneného na budove 387,65 eura/MWh
  2. do 100 kW vrátane neumiestneného na budove 387,65 eura/MWh
  3. od 100 kW do 1 MW vrátane 382,61 eura/MWh
  4. od 1 MW do 4 MW 382,61 eura/MWh
  5. od 4 MW vrátane a viac 382,61 eura/MWh
     
3.

Cena elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie v zariadení výrobcu elektriny uvedeného do prevádzky od 1. júla 2011 do 31. decembra 2011 sa určuje priamym určením pevnej ceny v eurách na megawatthodinu takto

     
b) zo slnečnej energie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny do 100 kW, ktoré je umiestnené na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti  jednej budovy spojenej so zemou pevným základom 259,17 eura/MWh
     
4. Cena elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie v zariadení výrobcu elektriny uvedeného do prevádzky od 1. januára 2012 do 30. júna 2012 sa určuje priamym určením pevnej ceny v eurách na megawatthodinu takto
     
b) zo slnečnej energie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny do 100 kW, ktoré je umiestnené na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti  jednej budovy spojenej so zemou pevným základom 194,54 eura/MWh
     
5. Cena elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie v zariadení výrobcu elektriny uvedeného do prevádzky od 1. júla 2012 do 30. júna 2013 sa určuje priamym určením pevnej ceny v eurách na megawatthodinu takto
     
b) zo slnečnej energie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny do 100 kW, ktoré je umiestnené na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti  jednej budovy spojenej so zemou pevným základom 119,00 eura/MWh
     
6. Cena elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie v zariadení výrobcu elektriny uvedeného do prevádzky od 1. júla 2013 sa určuje priamym určením pevnej ceny v eurách na megawatthodinu takto
     
b) zo slnečnej energie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny do 30 kW, ktoré je umiestnené na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti  jednej budovy spojenej so zemou pevným základom 98,94 eura/MWh