Tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlá využívajú dostupné teplo zo vzduchu,  zeme alebo z vody. Tešia sa stále väčšiemu záujmu. Aj preto, že toto teplo je k dispozícii zadarmo a možno ho energeticky veľmi efektívne zhodnotiť. Užívajte si energetické výhody.

Tepelným čerpadlom je možné ušetriť až 75 % ročných nákladov na vykurovanie.

Investujte s rozumom.

Tepelné čerpadlá vzbudzujú stále viac pozornosti aj preto, že ich postupné rozširovanie stláča ich predajné ceny nižšie, zatiaľ čo ceny energie rastú. Napriek tomu treba stále rátať s vyššou vstupnou investíciou aj v porovnaní napríklad s kondenzačným kotlom. Táto sa však pri správne „osedlanej" technológii vráti. V najlepšom prípade pri náhrade vykurovania elektrinou už do 5 rokov. 

Ako pracuje tepelné čerpadlo?

Princíp je v podstate opačný ako pri chladničke, ktorej účelom je „vytvoriť zimu" vo vnútri. Von sa teplo odvádza cez chladič umiestnený na zadnej strane chladničky. Tepelné čerpadlo, naopak, odoberá teplo z vonkajšieho chladnejšieho prostredia a pri vyššej teplote ho odovzdáva do vykurovacieho systému. Premena prebieha efektívnejšie vtedy, ak je rozdiel teplôt čo najmenší.

Účel použitia tepelných čerpadiel.

  • vykurovanie - vo všeobecnosti sú vhodné pre nízkoenergetické vykurovacie sústavy (napr. podlahové / stenové vykurovanie), ale súčasný vývoj ponúka tepelné čerpadlá s vyššími výkonmi, ktoré sú vhodné pre všetky typy rodinných domoch (nie len nízkoenergetické) a pre všetky typy vykurovacích sústav. Efektívnosť a úspory získané tepelným čerpadlom sa prejavia o to viac, o čo väčšie množstvo energie potrebujeme do nášho domu dodať.

  • ohrev vody - tepelné čerpadlá sa používajú okrem vykurovania aj na ohrev vody, mnohé tepelné čerpadlá majú vstavaný zásobník teplej vody. Spravidla je ohrev vody uprednostnený pred vykurovaním, t.j. najprv tepelné čerpadlo ohreje teplú vodu a následne púšťa teplo do vykurovacej sústavy

  • chladenie - čoraz častejšie sa integruje funkcia chladenia (za minimálneho navýšenia ceny tč), v tomto prípade tepelné čerpadlo dokáže pracovať "obrátene" - odoberá teplo z miestností a ochladzuje ho prostredníctvom pracovnej látky, ktorá odovzdáva teplo späť do prírody. 

  • monovalentná prevádzka - tepelné čerpadlo je jediným zdrojom tepla daného objektu počas jeho prevádzky celoročne,

  • bivalentná, paralelná prevádzka - tepelné čerpadlo sa zapne len pri vhodných podmienkach, kedy pracuje najefektívnejšie, v ostatných prípadoch je podporované pomocným zdrojom tepla (napr. kotlom). Pri bivalentnej, alebo paralelnej prevádzke je dôležitý "bod prepnutia [°C]", teda  teplota vonkajšieho vzduchu, za ktorej sa tepelné čerpadlo zapína. Čím je bod prepnutia nižší, tým viac budova využíva tepelné čerpadlo a tým je vykurovací systém efektívnejší - na druhej strane, čím je teplota prepnutia nižšie, tým musí byť teplené čerpadlo dimenzované na vyšší výkon s čím súvisí aj potrebný väčší zdroj nízkopotenciálového tepla (napr. väčší zemný kolektor, viac zemných vrtov ap.)

Tepelné čerpadlo sa zvyčajne navrhuje pre bivalentný systém (teda s pomocným zdrojom tepla), monovalený systém je investične oveľa náročnejší.

Príprava teplej vody tepelným čerpadlom.

Ak už investujete do tepelného čerpadla, je preto vhodné využiť ho aj na ohrev teplej vody. Na prípravu teplej vody sa v domácnosti zvyčajne minie od 15 do 50 % z celkovej spotrebovanej tepelnej energie. Využitie dvoch samostatných tepelných čerpadiel môže mať v domácnosti svoje opodstatnenie, ale je skôr výnimkou. Pri jednom tepelnom čerpadle systém stačí upraviť tak, aby mal dve výstupné teploty. Okruh na vykurovanie môže napríklad pracovať s teplotou 40 °C a okruh na ohrev teplej vody s teplotu 50 °C. Ak je potrebné pripraviť novú teplú vodu, čerpadlo v takom prípade prestane dočasne vykurovať. Spoluprácu medzi oboma okruhmi zabezpečuje automatický prepínací ventil. Ak ho tepelné čerpadlo nemá, je možné ho bez väčších problémov doinštalovať.

Ak potrebujete nahradiť „malé" niekoľko sto litrové bojlery na prípravu teplej vody, na trhu sú už aj inovované typy zásobníkových ohrievačov ( napr. tepelné čerpadlo pre ohrev TÚV v systéme vzduch - voda Galmet EasyAir Basic 2 GT objem 200,270l ) v ktorých je integrované tepelné čerpadlo namiesto klasických elektrických špirál. Teplo odoberajú zo vzduchu v miestnosti, prípadne vzduchovou hadicou zo spŕch, WC či iného zdroja v blízkom okolí.


  • Tepelné čerpadlá so zásobníkom TÚV (200l/270l) Tepelné čerpadlá so zásobníkom TÚV (200l/270l) "VZDUCH-VODA"
  • Tepelné čerpadlá Tepelné čerpadlá "VZDUCH-VODA"
  • Tepelné čerpadlá Tepelné čerpadlá "zem - voda"


Zoradiť